Tag Archives: Civic Hackathon

Građanski hakaton: inicijativa mladih za civilno društvo

Balkanska inicijativa za toleranciju (BIT), nevladina organizacija iz Beograda, od 16. do 23. aprila sa uspehom je realizovala omladinski trening “Gradski hakeri: od ideje do posla”. Ovaj projekat je objedinio dva pristupa – obuku iz projektnog menadžmenta, koji se koristi u nevladinom sektoru, i građanski hakaton (“civic hackathon”), četvorodnevni intenzivni rad na razvijanju mobilnih aplikacija
Read the full article…

“Civic Hackathon” Hakaton za društvene promene – Međunarodna radionica u Beogradu

Balkanska inicijativa za toleranciju, nevladina organizacija iz Beograda, od 16. do 23. aprila realizuje projekat “Gradski hakeri: od ideje do posla”, na kojem će okupiti 30 učesnika iz 10 evropskih gradova. Ideja projekta zasniva se primeru dobre prakse “Civic Hackathon” (Građanski hakaton) – dešavanja koje okuplja dizajnere, programere i aktiviste iz nevladinog sektora sa ciljem
Read the full article…