Tag Archives: dmi.uns.ac.rs

Kako ostvariti saradnju između nauke i privrede

Naučnici i privrednici će u Novom Sadu od 3. do 7. februara zajedno pokušati da odgovore na jedan od najvećih izazova srpske nauke. Departman za matematiku i informatiku Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje 99. Evropsku studijsku grupu o industriji (ESGI) od 3. do 7. februara. Ovaj skup koji povezuje nauku i privredu održava se
Read the full article…