Tag Archives: e-dokument

POTREBAN ZAKON O ČUVANJU ELEKTRONSKOG DOKUMENTA

Postojećim propisima, pa čak i nacrtom zakona o arhivama, nije regulisano čuvanje elektronskih dokumenata. Zato je u Privrednoj komori Beograda održan temateski sastanak na kome su predstavljena aktuelna tehnološka rešenja za čuvanje elektronskih dokumenata. Gorazd Perenič, međunarodni ekspert na izradi zakona o e-arhivama u više zemalja evropske unije, preneo je iskustva u donošenju i implementaciji ovog zakona. Na
Read the full article…