Tag Archives: e-usluga

Nova e-usluga RGZ – izdavanje podataka iz Registra prometa nepokretnosti

Republički geodetski zavod uveo je novu uslugu – izdavanja podataka iz Registra prometa nepokretnosti U skladu sa Pravilnikom o proceni vrednosti nepokretnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 113/2014) Republički geodetski zavod je uveo uslugu izdavanja podataka iz Registra prometa nepokretnosti. Usluga je namenjena prvenstveno bankama, sudskim veštacima, proceniteljima, agencijama za promet nepokretnosti, kao i drugim učesnicima
Read the full article…