Tag Archives: elektronski servisa

Pružanje usluga putem elektronskih servisa u službama za katastar nepokretnosti

Internet servis za elektronsko podnošenje zahteva i Pisarnica SMS notifikacija su servisi koji su unapredili poslovanje RGZ-a na zadovoljstvo korisnika. Pružanje usluga putem elektronskih servisa u službama za katastar nepokretnosti Internet servis za elektronsko podnošenje zahteva i Pisarnica SMS notifikacija su servisi koji su unapredili poslovanje RGZ-a na zadovoljstvo korisnika Internet servis za elektronsko podnošenje
Read the full article…