Tag Archives: energetiga

IEEE: Budućnost energetike u Beogradu

U Beogradu je, uz podršku Elektrotehničkog fakulteta i IEEE Sekcije Srbije i Crne Gore, podružnice Internacionalne organizacije elektroinženjera – IEEE, održana dvodnevna konferencija na temu nove generacije pametnih merenja – Next Generation Smart Metering Conference, na kojoj su predstavljena najnovija dostignuća komunikacijskih tehnologija za potrebe razvoja i praćenja u oblasti elektroenergetskih sistema. Na ovoj konferenciji
Read the full article…