Categories
PC računari

Nove aplikacije za Ericsson Smart Service rutere

Komercijalno uspešna SSR 800 serija Ericsson Smart Service rutera, operatorima sada pruža mogućnost daljeg konsolidovanja mreže sa dve nove aplikacije na istoj platformi. Jedna od tih aplikacija je Ericsson Service-Aware Support Node, ključna komponenta Service-Aware rešenje za kontrolu i naplatu. Ono se koristi za kategorizaciju različitih vrsta saobraćaja s ciljem osiguravanja najboljeg korisničkog iskustva uz […]