Tag Archives: Gemius AdMonitor

Izveštaj Gemius AdMonitor o efikasnosti onlajn reklamnih kampanja

U Srbiji se onlajn reklamna kampanja jednom korisniku u proseku prikaže 11 puta, dok je u Poljskoj taj broj skoro tri puta veći. Najnoviji izveštaj Gemiusa o efikasnosti kampanja, takođe pokazuje da Rumunija ima najmanji prosečni broj prikaza. Izveštaj Gemius AdMonitor prikazuje podatke koji se tiču veličine i efikasnosti onlajn reklamnih kampanja. Studija pokriva period
Read the full article…