Tag Archives: Global Talent

Plaćene stručne prakse za domaće studente u Rusiji i Kolumbiji kroz program “Global Talent”

Jedan od najvećih izazova sa kojima se mladi danas suočavaju je da se sve češće kao zahtev prilikom zapošljavanja postavlja relevantno radno iskustvo, a sistem obrazovanja u našoj zemlji retko omogućava njegovo sticanje. Sigurno je da internacionalno praktično iskustvo može doprineti ne samo boljoj poziciji mladih prilikom zapošljavanja, već i ličnom razvoju i otvaranju vidika,
Read the full article…