Tag Archives: @GovHostMail System

Diskobolos za servis za elektronsku komunikaciju između organa državne uprave

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Vlade Republike Srbije dobitnik je glavne nagrade „Diskobolos“ za 2013. godinu u kategoriji upravljanje za servis za elektronsku komunikaciju između organa državne uprave (@GovHostMail System). Reč je o servisu za elektronsku komunikaciju između organa državne uprave koji je zasnovan na hardversko-softverskoj infrastrukturi koja radi u aktiv/pasiv klasteru i kroz
Read the full article…