Tag Archives: IBM z13s

IBM z13s – novi mainframe računar za enkriptovana hibridna cloud radna okruženja

Kompanija IBM predstavila je novi mainframe računar IBM z13s, namenjen, pre svega, kompanijama srednje veličine. Napredne tehničke specifikacije ovog računara omogućavaju korisnicima veću zaštitu poslovnih podataka zahvaljujući automatskoj enkripciji podataka, bez uticaja na performanse.   Novi IBM z13s optimizovan je za rad u hibridnim okruženjima koja su zasnovana na tehnologijama računarstva na oblaku (tzv. cloud)
Read the full article…