Tag Archives: INFOTECH 2014

GIS forum 2014

U okviru međunarodne konferencije INFOTECH 2014 održan je u Aranđelovcu 3. juna 2014. godine GIS forum INFOTECH međunarodna konferencija i izložba je namenjena menadžerima kako bi došli do saznanja o mogućnostima primene novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u osavremenjavanju poslovanja, kao i profesionalnim informatičarima u sticanju i razmeni iskustava o primeni tih tehnologija. GIS forum
Read the full article…