Tag Archives: InMoBS

Aplikacija koja pomaže slepima

Pametni telefon bi ubuduće trebalo da pomaže slepim i slabovidim osobama da se lakše kreću po gradovima. Međutim, iako su do sada obavljena brojna ispitivanja nove aplikacije, ona na žalost još nije spremna za tržište. Povećana mobilnost, komfor i nezavisnost za slepe i slabovide osobe. Te prednosti obećava aplikacija InMoBS-App, što bi značilo: „unutargradska podrška
Read the full article…