Tag Archives: INSPIRE 2014

INSPIRE konferencija 2014

Osma INSPIRE konferencija održana je u periodu od 16. do 20. juna 2014. godine u Alborgu – Kraljevina Danska. INSPIRE direktiva stupila je na snagu u maju 2007. godine sa ciljem uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka u Evropi. Direktiva se odnosi na 34 teme prostornih podataka, koje su tehnički detaljno opisane kroz implementaciona pravila. Tradicionalno, godišnja
Read the full article…