Tag Archives: Ipsos

Istraživanje: Kako mladi u Srbiji koriste mobilni telefon?

Mladi uzrasta 15 do 30 godina predstavljaju četvrtinu korisnika mobilne telefonije u Srbiji. Čak 97% stanovnika Srbije u navedenoj starosnoj grupi koristi mobilni telefon, a 60% njih koristi smart telefon. Ovo su najznačajniji rezultati istraživanja koje je urađeno na zahtev kompanije Vip mobile, na reprezentativnom uzorku mladih korisnika mobilnih telefona uzrasta od 15 do 30
Read the full article…