Tag Archives: istraživači

Konkurs za novi ciklus projekata za istraživače će biti raspisan u oktobru

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti tokom ovog meseca naći će se u javnoj raspravi. Pored obezbeđivanja kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti, novim zakonskim odredbama, između ostalog, biće unapređena i uređena pitanja vezana za naučnoistraživački rad, etičke standarde, pitanja izbora u zvanja itd. S obzirom na to da će
Read the full article…