Tag Archives: K12

AMD objavio licenciranje 64-bitne ARM arhitekture jezgara i buduće “K12” ARM-bazirano jezgro

AMD  je danas objavio planove za bliska i srednjoročna računarska rešenja koja iskorištavaju najbolje karakteristike i x86 i ARM® ekosistema, sa nazvom “dvostrano računarstvo ”. Kamen temeljac ovih planova predstavlja AMD-ovo licenciranje 64-bitne ARM arhitekture za razvoj visoko-performansnih jezgara za brzo-rastuća tržišta. Današnje saopštenje takođe pruža uvid u AMD-ove planove razvoja pružanja istinski nenadmašnog obostranog
Read the full article…