Tag Archives: Kapitalne investicije

Kapitalne investicije u mobilne mreže direktno utiču na dobit operatora

Prema novom istraživanju kompanije Ericsson, povećanje investicija u kvalitet mobilne mreže direktno se odražava na finansijsku dobit operatora. Istraživanje, koje je sproveo Dr. Raul Kac, predsednik konsultantske kompanije Telecom Advisory Services, pokazuje vezu između kapitalnih investicija u mobilne telekomunikacione mreže, na jednoj, i performansi i finansijskog aspekta, na drugoj strani. Tokom tri godine, istraživanje je
Read the full article…