Kaspersky Index

Kaspersky Index u drugoj polovini 2016. godine: Korisnici postaju obazriviji

Kompanija Kaspersky Lab ažurirala je svoj Kaspersky Cybersecurity Index, skup indikatora koji omogućuje procenu stepena rizika za internet korisnike širom sveta. Indeks u drugoj polovini 2016. godine ukazuje na jedan pozitivan trend: broj ljudi koji brinu o svojoj sajber bezbednosti i koji su spremni da se zaštite je u konstantnom porastu.