Tag Archives: Knight Development Support

Potpisan protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u fiksnim mrežama

Republička agencija za elektronske komunikacije i operatori koji pružaju usluge elektronskih komunikacija putem javnih fiksnih telefonskih mreža potpisali su Protokol o implementaciji Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji („Službeni glasnik RS“, broj 52/11). Cilj potpisivanja ovog akta je međusobno usaglašavanje procedura u vezi sa administrativnim pitanjima koja se mogu javiti
Read the full article…