Tag Archives: LADEE

Na Mesecu se srušila naučna sonda LADEE

NASA je danas potvrdila da je 17. aprila došlo do kontrolisanog pada uređaja Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) na površini Meseca.LADEE je trebala da padne na drugoj strani Meseca i, kako se pokazalo, u momentu sudara njena brzina bila je 1,7 km/s. Tačno mesto i vreme pada uređaja još uvek nisu poznati.   Sonda
Read the full article…