Tag Archives: Letnja škola Androida

Letnja škola Androida 2014 u RT-RK

Istraživačko-razvojni institut RT-RK u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada tradicionalno organizuje Letnju školu Androida. RT-RK ima 470 zaposlenih, preko 95% prihoda ostvaruje na stranom tržištu I prvi je izvorno privatni institut u Srbiji i regionu. Android je za njih poslovna orjentacija, a edukacija sopstvenog I novog kadra kontinualan proces. Letnja škola Androida traje od 7.
Read the full article…