Tag Archives: Levitacija

Levitacija pomoću ultrazvuka

Istraživači sa Tokijskog univerziteta su napravili aparat za pridržavanje i premeštanje predmeta u vazduhu pomoću ultrazvuka. Metod levitacije pomoću ultrazvuka je zasnovan na nekim osnovnim principima fizike. „Kada vi stojite tik uz zvučnik iz koga se čuje muzika, možete da osetite zvučni pritisak. Kada se dva zvučnika nalaze jedan preko puta drugog, onda se u
Read the full article…