Tag Archives: Linkus

Slobodni softver u privredi i državnim organima

Ubuntu zajednica Srbije i Privredna komora Beograda su organizovali prezentaciju na temu „Linuks u praksi“ sa akcentom na novi Ubuntu 14.04 LTS i FLOSS rešenja u poslovnom okruženju.  Predavači Bojan Bogdanović i Ladislav Urošević koordinatori Ubuntu LoCo Serbiai Milan Vlahović iz Komore su predstavili mogućnosti korišćenja Open source i Free softverau standardnoj i naprednoj primeni.  Open source (otvoreni kod) označava softver sa veoma liberalnim licencama
Read the full article…