Tag Archives: Londonska berza

Halcom na Londonskoj berzi

Halcom je, zajedno sa 24 kompanije, pozvan od strane „London Stock Exchange“ grupe (u daljem tekstu LSEG), da se pridruži njihovom pan-evropskom programu ELITE. Sve kompanije ove grupe imaju zajedničke karakteristike: ambiciju i brz rast. Pan-evropski ELITE program je osnovan 2012.godine, od strane LSEG-a, a njegov osnovni cilj je da svojim članovima pruži mogućnost umrežavanja,
Read the full article…