Tag Archives: mezoni

U CERN-u otkrivena nova čestica

Istraživači Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) objavili su novo otkriće. Reč je novoj čestici, mezonu, koja bi mogla da pruži mnoštvo informacija o silama privlačenja unutar jezgra atoma. Mezoni su nestabilne čestice, kratkog životnog veka, koji se sastoje od para kvark-antikvark, a na koje deluje jaka interakacija, jedna od četiri fundamentalnih sila u fizici.
Read the full article…