Tag Archives: Microsoft Technology Associate

Microsoft Technology Associate kursevi u Smart-u

MTA sertifikacija dokazuje osnovno znanje u radu sa operativnim sistemima, razvojem softvera i dizajniranjem baza podataka. Ovaj sertifikat će vam pomoći da postanete samouvereniji na izuzetno zahtevnom tržištu poslova, kao i da lakše stignete do željenog radnog mesta. Posedovanjem Microsoft sertifikata kandidati povećavaju svoju konkurentnost, produktivnost i kredibilitet kako među kolegama tako i među komitentima. Za
Read the full article…