Tag Archives: Motorolа

U Jugoslaviji 1969. predskazanje televizije na zahtev!

  Daleke 1969. godine kada je televzija pionirski zauzimala pozicije u domovima jugoslovena, veoma dobro se promišljalo o budućnosti i pomenuti su mnogi video koncepti koji su ostvareni u naše vreme.  Predskazanje televizije na zahtev! “Svаkа kućа imаće vezu sа centrаlnim kompjuterom u televizijskoj stаnici koji će dа uslužuje i snаbdevа potrošаče vizuelnim odgovorimа: ukoliko
Read the full article…