Tag Archives: nadgledanje komunikacija

Obama planira da ograniči nadgledanje komunikacija od strane NSA?

Obama se danas sastaje sa ključnim kongresnim liderima koji nagledaju američke obaveštajne aktivnosti i zakonodavcima koji su veoma kritični povodom obima nadgledanja američkog nadgledanja komunikacija. Predsednik Barak Obama sve je bliže odluci da li da ograniči sveobuvhatne, tajne špijunske programe koje sprovodi Nacionalna bezbednosna agencija. Obama se danas sastaje sa ključnim kongresnim liderima koji nagledaju
Read the full article…