Tag Archives: Naučno-tehnološki park Beograd

Javni poziv za tehnološko-razvojne kompanije za članstvo u Naučno-tehnološkom parku Beograd

Naučno-tehnološki park Beograd raspisao je prvi Javni poziv za tehnološko-razvojne kompanije za članstvo u ovom naučno-tehnološkom parku. Da bi postali članovi Naučno-tehnološkog parka Beograd, tehnološka preduzeća moraju, pored ispunjenja opštih uslova, da dokažu svoj inovativni, kadrovski i finansijski kapacitet, a prijave će biti ocenjivane kroz sledeće grupe kriterijuma: tehnološki profil preduzeća, inovativnost, izvozni potencijal, potencijal
Read the full article…