Tag Archives: Office 365 paket

Retrospektiva Microsoft inovacija u protekloj godini

Inovacije su postale jedna od najčešće korišćenih reči modernog doba. U najvećem broju slučajeva kada kažemo inovacije pomislimo na tehnološka rešenja koja nam neprestano otvaraju nove mogućnosti i olakšavaju obavljanje dnevnih aktivnosti. Skoro sa sigurnošću se može reći da one određuju životni put savremenog čoveka. Ipak, određeni deo populacije i danas se opire i teško
Read the full article…