Categories
Internet

Predstavljena LMS platforma za onlajn učenje

Danas je u trening centru Nacionalne akademije za javnu upravu, organizovana panel diskusija na temu Prednosti elektronskog učenja. Na samom početku, predstavljena je LMS (Learning Management System) platforma za onlajn učenje, koja od danas svim registrovanim državnim službenicima nudi mogućnost da pristupe onlajn obukama iz dve oblasti: Inspekcijski nadzor i Opšti upravni postupak. Prisutnim učesnicima obratili su se Dražen Maravić, v.d. direktora NAJU i Siniša Barjaktarević, rukovodilac grupe za IT NAJU, nakon čega je usledila panel diskusija. Moderator panela bio je Zoran Stanojević, a panelisti Danilo Rončević, Služba za upravljanje kadrovima, Daniel Varga, United Nations Development Program, Marija Kujačić, Kancelarija za informacione tehnologije, Ivan Milivojević, Stalna konferencija gradova i opština, Milan Stefanović, ekspert za inspekcijski nadzor i Momir Đekić, TeleGroup Innovation. Panel je organizovala NAJU, uz podršku OEBS-a i USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj. Panelu je prisustvovalo 80 učesnika, a za sve koji nisu bili u mogućnosti da dođu, organizovan je i live streaming događaja.

„Brz tehnološki napredak ljudske civilizacije uzrokuje evolucione potrebe za promenama u obrazovanju. Prihvataju se novi standardi u oblasti obrazovanja koji, u znatnoj meri, pomeraju staromodna shvatanja i koncepte nastave i znanja. Savremeno obrazovanje zahteva transformaciju „tradicionalnog modela redukcije znanja“ u model „aktivne izgradnje znanja“ gde su treneri i polaznici partneri u zajedničkom delovanju na izgradnji baze znanja koju treba usvojiti. Imajući sve ovo u vidu, Nacionalna akademija, kao centralna institucija stručnog usavršavanja službenika, razvila je LMS platformu kao sredstvo za elektronsko učenje. Učenje postaje dostupno svim državnim službenicima, bez obzira gde se oni nalaze. Verujemo da će promena perspektive službenika ka modernom načinu edukacije kreirati pozitivne promene koje će osetiti i građani i privreda“, izjavio je na početku panela Dražen Maravić, v.d. direktora NAJU.

Siniša Barjaktarević, rukovodilac grupe za IT NAJU je istakao da moderna LMS platforma omogućava fleksibilnost vremena i prostora, individualizovano učenje polaznika, raznovrsne obrazovne materijale, interaktivnost u komunikaciji, merenje efekata učenja i smanjene troškove prilikom sprovođenja obuka. LMS interfejs je izgrađen i dizajniran na način da bude veoma pregledan i jasan, kako bi službenici veoma lako mogli da ga koriste, dodao je.

Svi učesnici panel diskusije, složili su se u tome da je korišćenje onlajn modela obuka veoma korisno kao osnova za dalji rad i usavršavanje u kombinaciji sa klasičnim metodama učenja. Takođe, istakli su veliku važnost prilagođavanja nastavnih materijala ciljnoj grupi obuke, ukazivanje na primere iz prakse, motivisanje i podsticaj polaznika obuke za aktivno uključivanje u diskusije i razmenu iskustava sa drugim polaznicima.

Glavne prednosti elektronskog učenja koje su panelisti naveli tokom diskusije bile su: sloboda izbora teme, termina i lokacije učenja, pozitivan stav poslodavaca prema zaposlenima koji se razvijaju i pokazuju interesovanje da koriste moderne resurse, manji troškovi, gejmifikacija učenje čini atraktivniji i na raspolaganju je znanje najboljih predavača.

Categories
IT

Bettermarks – onlajn program za učenje koji se koristi u berlinskoj školi

Tabla i kreda pripadaju prošlosti. Sada su kompjuteri u učionicama. Ipak, oni se retko koriste u nastavi. Izuzetak je jedna škola u Berlinu. Tamo posebno učenici stranog porekla profitiraju od tzv. razreda sa laptopovima

Betermarks – tako se zove onlajn program za učenje koji se koristi u berlinskoj školi Hajnrih-Man. Preko tog programa nastavnica Sabine Lemke dodeljuje svakom učeniku paket zadataka – u svom kompjuteru može da vidi ko je dao tačne odgovore. Svaki učenik rešava zadatke u sopstvenom tempu, ono što nije stigao u školi, može da završi kod kuće.
Kompjuteri nisu samo za četovanje

„Za učenike to više nisu novi mediji, oni odrastaju sa pametnim telefonima i laptopovima, sa svim tim mogućnostima komunikacije. Škola mora da pokaže da se ti uređaji mogu koristiti i za druge stvari, a ne samo za četovanje ili igranja igrica“, kaže Sabine Lemke.
Nastavnica Sabine Lemke angažovala se za uvođenje digitalne nastave. Rezultat – već tri godine škola nudi nastavu u tzv. razredima sa laptopovima.

Interaktivna tabla

U berlinskoj školi tehnika je na visokom nivou. Tabla je zamenjena interaktivnom tablom (smartboard) koja funkcioniše kao neka vrsta velikog ekrana na dodir (touchscreena). Sabine Lemke i njeni učenici tako mogu rukama da crtaju geometrijske figure. Naravno da se to dopada učenicima osmog razreda.
„Mi smo već u 21. veku. To se sve nekako uklapa“, kaže jedan učenik.
„Ne moramo uvek da pravimo plakate, već i prezentacije sa efektima i slično“, kaže jedna učenica.

Samostalniji i motivisaniji

Laptopovi treba da osposobe učenike i za samostalno učenje. Baš to je u prošlosti bilo teško. Učenici ne žele da uče i nemaju poštovanja, žalili su se neki nastavnici u školi. Mnogi đaci potiču iz tzv. problematičnih porodica, koje finansijski jedva sastavljaju kraj s krajem, koje loše govore nemački i nisu integrisane u društvo. Ali otkako imaju laptopove, to je prošlost, kaže Sabine Lemke. „Mnogi su dobili dodatnu motivaciju, jer je ipak u pitanju nešto novo, nešto drugačije. U razred smo integrisali i učenike koji imaju probleme sa čitanjem i pisanjem. Njima je lakše da pišu nešto na kompjuteru, nego rukom.“

Nastava u berlinskoj školi Hajnrih-Man

Sabine ističe još nešto: „Od uvođenja laptopova i roditelji su počeli da podržavaju projekat razreda sa kompjuterima. Majke i očevi sada se raspituju šta su njihova deca naučila u školi i takođe sami podržavaju različite projekte.“
Bez papira se – ne može
Ali Sabine Lemke ponekad mora da se bori i sa tehnikom. Projektor je prestao da radi, to se dešava kada se pregreje. Ali Sabina Lemke je pripremljena i na takve situacije. Ona kod sebe uvek ima odštampane nastavne listiće. Ipak papir i olovka ne mogu u potpunosti da zamene tehniku.