Tag Archives: peti element

Kako izgleda Dom budućnosti?

Sećate se filma „Peti element“ u kome Brus Vilis u letećem vozilu taksira kroz „gradsku košnicu“ razgovarajući sa svojim kompjuterom? Tvorac ovog ostvarenja nam je vrlo jasno prikazao svoje viđenje budućnosti, gde više nije sve čak ni na dugme, već je glas taj koji aktivira uređaje oko nas. Kroz različita ostvarenja, kako filmska tako i
Read the full article…