Tag Archives: PIVOT

Unapređena PIVOT (Progressive Infrastructure via Overlaid Technology) tehnologija kontrolnog centra AGROS

U skladu sa razvojem i praćenjem novih GNSS tehologija Republiči Geodetski Zavod je izvršio i unapredio centralnu softversku jedinicu za obradu GNSS signala. U periodu od 27.10.2014 do 24.11.2014. godine izvršena je nadogradnja postojećeg softvera u okviru kontrolnog GNSS i lokalnog EPN centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije. Trenutno aktuelna verzija 2.5.9 je zamenjena
Read the full article…