Categories
E-servisi Internet

WEB aplikacija RGZ za pomoć popisu stanovništva

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda organizovan je sastanak sa temom informisanja o stanju radova na izradi statističkih (SK) i popisnih (PK) krugova za potrebe Popisa 2011. Sastanku su u ime domaćina prisusutvovali Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda sa saradnicima, a Republički zavod za statistiku (RZS) predstavljao je direktor Dragan Vukmirović, sa saradnicima.

Direktor RZS-a je izložio novi period održavanja Popisa 2011, i to od 01. do 15. oktobra.

Republički geodetski zavod je izvršio prezentaciju WEB aplikacije preko koje će se vršiti pregled, priprema, kontrola i štampa skica i opisa statističkih i popisnih krugova. Naglašeno je da je RGZ za potrebe sledećeg popisa izvršio digitalizaciju svih popisnih krugova i povećao tačnost registra prostornih jedinica do nivoa katastarskog plana. Osim toga, izvršena je revizija svih SK i PK i njihova kompletna digitalizacija.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda je istakao da će poslovi pripreme popisa stanovništva i pored svih finansijskih poteškoća u protekloj godini, biti završeni u planiranom roku i da će prema preuzetim obavezama štampani materijal biti predat RZS-u.

Obe strane su se saglasile da je dosadašnja saradnja dve institucije na visokom nivou i da će i u buduće biti tako.

Categories
Internet Provajderi

Web aplikacija “Doket/Popis spisa” unaprediće efikasnost trgovinskih sudova

U Trgovinskom sudu u Beogradu danas je svečano puštena u rad nova Web aplikacijaDoket/Popis spisa” na veb portalu trgovinskih sudova, čime će se unaprediti njihova efikasnost i otvorenost u radu. Svaki građanin, stranka, advokat ili predstavnik medija naći će na naslovnoj strani sajta www.trgovinski.sud.srbija.yu ikonicu Doket/Popis spisa, koja ga vodi do pretrage dokumenta, pri čemu je pretragu moguće obaviti na više načina, između ostalog prema imenu sudije i broju predmeta.

Objavljivanje te aplikacije na Internetu omogućeno je zahvaljujući sistemu za Automatsko vođenje sudskih predmeta (AVP), koji je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije.

Realizaciju ovog projekta u vrednosti od približno 13 miliona dolara od 2004. godine finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a direktor projekta Milo Stevanović ukazao je na promociji na prednosti novog tehnološkog sistema.

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Snežana Malović navela je da je to ministarstvo partner USAID-u na pomenutom projektu i naglasila da će ova tehnološka novina u radu trgovinskih sudova poboljšati njihovu organizaciju i efikasnost.

Direktor Misije USAID-a u Srbiji Majkl Harvi rekao je da će Doket unaprediti rad trgovinskih sudova u Srbiji na svim poljima i doprineti punoj transparentnosti u njihovom radu.

Pomoćnik ministra pravde u Sektoru za informacione tehnologije Dejan Pašić ocenio je da će objavljivanje popisa spisa na Internetu doprineti i efikasnijem radu sudija jer će biti svesni da sada javnost u svakom trenutku ima uvid u njihov rad, odnosno koliko dugo se vodi spor.

Predsednik Višeg trgovinskog suda Radomir Lazarević podsetio je na to da je u svim trgovinskim sudovima već uveden program za statističko praćenje podataka i najavio da će u novu aplikaciju “Popis spisa/Doket” biti umreženo svih 17 trgovinskih sudova.

Prema njegovim rečima, to će omogućiti i lakši nadzor njihovog rada jer će sada moći, uz unošenje šifre, da se izvrši uvid u sudski predmet bez njegovog iznošenja iz suda.