Tag Archives: prepoynavanje govora

Konferencija “Razvoj i primena govornih tehnologija”

Na Okruglom stolu pod nazivom “Razvoj i primena govornih tehnologija”, u okviru naučnih konferencija SPECOM i DOGS, koje su se održale u Novom Sadu od 5. do 9. oktobra, uspešno je predstavljeno 11 naučnih projekata, kao i projekat Digitalizacije kulturnog nasleđa grada Novog Sada. Četiri projekta bili su iz Rusije i Srbije i po jedan
Read the full article…