Categories
Događaji

Direktan prenos: “Informatika u osnovnim i srednjim školama”

Zbog interesovanja i značaja skupa: “Standardi informatičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama” koji će biti održan danas, 31. oktobra 2014. godine u 13 časova, obezbeđen jedirektan prenos na HOME strani Privredne komore Beograda.

http://www.kombeg.org.rs

informatika

Teme:

Zašto Informatika nije obavezan predmet u osnovnim školama u Srbiji?

Zašto se u Srbiji ne primenju pozitivni primeri i standardi iz EU i sveta?

Kada se planira potpuno ukidanje predmeta Informatika?

Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi gde predmet Informatika nije obavezan. Najlošije smo rangirani u Evropi po obučenosti nastavnog i rukovodećeg kadra u informatičkim veštinama.

 

U Srbiji je ogromna razlika u osnovnom informatičkom znanju među decom koja završe osnovnu i srednju školu, pre svega zato što ne postoje usvojeni standardi i ishodi informatičke obuke u formi kako je to definisano za ostale predmete. Obrazovanje nastavnika i rukovodećih kadrova u školama u informatičkim veštinama mora biti prioritet jer se efekti lošeg koncepta informatičkog obrazovanja odražavaju na ekonomiju cele zemlje.

Categories
Tehno - Nauka

KONKURS ZA GODIŠNjE NAGRADE U OBLASTI PRONALAZAKA, DIZAJNERSKIH REŠENjA I TEHNIČKIH UNAPREĐENjA

Privredna komora Beograda uputila je poziv za prijavljivanje na konkurs za dodelu godišnjih nagrada u oblasti pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja. Predmet konkursa su rešenja koja su ostvarena u periodu od 1. oktobra 2012. do 30. septembra 2013. godine, i koja su primenjena ili se mogu primeniti u privredi Beograda.

tehnika

U okviru svojih aktivnosti na podsticanju i unapređivanju pronalazaštva u privredi Beograda, Privredna komora Beograda od 1975. godine dodeljuje godišnje nagrade za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja. Predloge je potrebno pripremiti u skladu sa sadržajem prijave za dodelu godišnjih nagrada, koju možete preuzeti preko linka u dnu stranice. Predloge i popunjene formulare za podatke o autorima potrebno je dostaviti na adresu:

Privredna komora Beograda
Centar za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju
– za nagradu Komore –
Kneza Miloša br. 12
11000 Beograd

Rok za podnošenje prijava je 18. februar 2014. godine. Izbor najboljih i najuspešnijih pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja obaviće žiri Privredne komore Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Anđeli Sofić putem telefona 011 2641355/lok. 159 i 113, ili putem elektronske pošte [email protected]

– prijava za dodelu godišnjih nagrada, formular sa podacima o autorima i izjava o tačnosti podataka (zip)

Categories
IT

Elektronska prijava PDV štedi godišnje 5,5 miliona papira!

Društvo za informatiku Srbije, Privredna komora Beograda  i Poreska uprava Srbije organizovali su demonstraciju fukcionisanja objedinjene naplate poreza i doprinosa preko portala Poreske uprave Srbije. Saša Dulić, pomoćnik direktora Poreske uprave  demonstrirao  je uživo funkcionisanje sistema i podsetio da je od 1 januara 2014. počeo prelazni period  za prijem    elektronskih prijava  PDV- a.

Učesnici skupa su mogli da vide da se iz minuta u minut povećava broj prispelih prijava.  Tako je,  17 januara od 00.00 do 12.20 časova u času prezentacije,  stiglo  1.486  prijava. Do sada je oko 40 odsto  kompanija počela da  elektronski dastavlja  PPP-PD prijave. Od 1 marta 2014. godine Poreska uprava Srbije neće više primati poreske prijave na papiru. Jasna Smiljanić direktor za finansije u Telekomi Srbije sa saradnicima je uživo uspešno demonstrirala podnošenje objedinjene PPP-PD prijave Telekoma Srbije.

pkb
izvor: PKB

Poslovi objedinjene naplate poreza i doprinosa se obavljaju na portalu Poreske uprave www.poreskauprava.gov.rs i uz primenu kvalifikovanog  elektronskog sertifikata.

Naglašeno je da se od objedinjene naplate očekuju  sledeći korisni efekti:

 • ukidanje  oko 5,5 miliona papirnih dokumenata koja se popunjavaju u kompanijama i koje u Poreskoj upravi treba uneti u informacioni sistem. Ovim se ostvaruju velike uštede u trošenju sredstava  i potrebnom radnom vremenu, -nema više papirnih dokumenata i  overa pečatom,
 • stvara se mogućnost da ovlašćeni korisnici  vide  svoje trenutno stanje izmirenja tekučih finansijskih  obaveza,
 • povećava se transparentnost funkcionisanja ukupnog poreskog sistema,
 • u najvećem broju slučajeva građani neće morati da vade  potvrdu da su plaćeni doprinosi za PIO,  jer će ti podaci biti dostupni u direktnom pristupu,
 • povečaće se naplata poreza i doprinosa i punjenje budžeta.

Skupu su prisustvovali predstavnici zainteresovanih preduzeća, IT kompanija, serfikacionih tela, državnih organa,  knjigovodstvenih agencija  i dr. Nakon prezentacija,  prisutni su mogli da  postavljaju pitanja, kako bi se razjasnili eventualni tehnički problemi i nedoumice.

Neka od postavljenih pitanja bila su:

 • treba  koristiti  vremenski žig kako bi dokumenti  bili validni i za pravosudne organe,
 • u nekim slučajevima postoji  kolizija između različitih  „midlvera“,
 • kako se štite  podaci u toku prenosa i dr.

Na  sva ova i druga pitanja predstavnici Poreske uprave dali su odgovore i napomenuli  da  se svakodnevno  na osnovu iskustava u radu  usavršava ceo sistem. Uspehu prezentacije ogromno je doprineo Zoran Stanojević urednik sa RTS  koji je svaku fazu prezentacije najavljivao kroz aktuelna pitanja i komentare.

Na kraju sastanka konstatovano je :

 • elektronsko podnošenje prijava efikasno funkcioniše,
 • u toku je  do sada   najmasovnija i najsloženija  akcija na  primeni elektronskih servisa u oblasti finansijskog poslovanja uz primenu  kvalifikovanih digitalnih sertifikata,
 • predloženo je da sertifikaciona tela   sačine  i objave  zajedničko tehničko uputstvo.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda nastaviće da prate dalje faze uvođenja elektronske prijave poreza i doprinosa preko portala Poreske uprave i stvarati mogućnosti da se sa korisnicima ovih elektronskih servisa efikasno komunicira i brzo odgovara na  stručna pitanja i dileme.
Privredna komora Beograda redovno informiše i pruža informaciji na portalu http://www.poreskaprijava.rs

Categories
E-servisi

Elektronske fakture u Srbiji

Privredna komora Beograda juče je u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evropske Komisije iz Brisela organizovala stručno-informativnu radionicu sa ciljem upoznavanja učesnika sa regulativom i iskustvima Evropske Unije na polju elektronske razmene podataka, pre svega implementacije elektronske fakture (e-Faktura), kroz primere dobre prakse u Danskoj i Velikoj Britaniji.

TAIEX predstavlja tehničku pomoć i instrument razmene informacija pod direktnim upravljanjem Generalnog Direktorata za Proširenje Evropske Unije u formi podrške partnerskim zemljama u pogledu primene i sprovođenja pravne regulative EU.

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

Prema istraživanjima Evropske Unije, u procesu izdavanja i slanja faktura mogu se ostvariti uštede 75 % svih troškova slanja, štampanja i obrade faktura. Jedan od predavača, Christian Vindinge Rasmussen iz Norveške agencije za elektronsku javnu upravu Difi izneo je procenu da će se u narednih 6 godina uvođenjem elektronskih faktura ostvariti ušteda od neverovatnih 240 milijardi Evra na nivou EU. Skandinavske zemlje su lideri na svetskom nivou u ovom domenu.

 e-faktura-pks

Plaćanjem preko elektronskih faktura ubrzava se i olakšava poslovanje, povećava efikasnost, redukuju troškovi i sistemski ugrađuje bolja kontrola, a u Srbiji je nedavno puštena prva elektronska faktura putem e-banking servisa kompanije Asecco SEE.

Privredna komora Beograda je prošlog meseca formirala poslovni konzorcijum za uvođenje GS1 standarda u poslovnu komunikaciju privrednih subjekata, sa ciljem da besplatno pomogne svim proizvođačima softvera i ostalim zainteresovanim kompanijama koje žele da uvedu globalni standard razmene dokumenata, bez obzira da li se radi o narudžbenici, profakturi, prijemnici, otpremnici, povratnici ili standardnoj fakturi, što će svakako dati novu dimenziju poslovanju.

Categories
E-servisi

e-Fakture – predavanje o implementaciji u EU

Privredna komora Beograda u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evropske komisije organizuje predavanje na temu Workshop on E-Invoice Implementation” 

Pozivaju se zainteresovani da sa saradnicima učestvuju u radu seminara koji će biti održan  24. maja 2013. godine  u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na međuspratu (Medija Centar), sa početkom u 9 časova.

e-invoicing

Predavanje je namenjeno predstavnicima institucija, organizacija i privrednih društava iz Srbije i obradiće ulogu države u procesu adopcije eFaktura kroz primere dobre prakse u Danskoj i Velikoj Britaniji.

TAIEX predstavlja tehničku pomoć i instrument razmene informacija pod direktnim upravljanjem Generalnog Direktorata za Proširenje Evropske Unije u formi podrške partnerskim zemljama u pogledu primene i sprovođenja pravne regulative EU. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

 

Broj učesnika je ograničen, pa se molimo  da  popunjenu prijavu za učešće dostavite najkasnije do srede, 15. maja 2013. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti Matić Aleksandaru, e-mail [email protected] , telefoni: 011/3625 143 i064/87 60 152.

Categories
Događaji

Stručni skup: Administrator informacionog sistema

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti u saradnji sa Udruženjem e-Razvoj pozivaju zainteresovane da prisustvuju poslovno-stručnom skupu: ADMINISTRATOR INFORMACIONOG SISTEMA – Da li ste uvažili sve raspoložive alate?

Skup će biti održan u petak 19.10.2012. godine u 13:00 h u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IVa. Mole se zainteresovani da svoje prisustvo skupu potvrde Udruženju informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, Vesni Muhić na telefon 011/2645-333 ili putem e-maila: [email protected]

Categories
Google Android

Android aplikacija Privredne komore Beograda

Prateći savremene trendove u poslovanju, Privredna komora Beograda, u saradnji sa firmom Intellex, predstavlja svoju prvu zvaničnu mobilnu aplikaciju na Android platformi. Njena instalacija omogućava stalan uvid u aktuelna dešavanja u privredi, kao i pregled komorskih aktivnosti.

Aplikaciju možete preuzeti preko Android mobilnog telefona na  Market-u, ukucavanjem u polju za pretragu „Privredna komora Beograda“, klikom na dugme Install i prihvatanjem uslova korišćenja.

Na Internet prezentaciji Android marketa aplikaciju možete naći ovde.

Categories
Software

Open source kao alternativa komercijalnom softveru

Privredna komora Beograda  (INFO Centar, Udruženje informatičke delatnosti, Zajednica preduzetnika) i Udruženje poslodavaca Srbije “Poslodavac” u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i organizacijom OpenOffice.org, je 31. maja 2011. godine., organizovala poslovno-stručni skup na temu OPEN SOURCE KAO ALTERNATIVA KOMERCIJALNOM SOFTVERU.

Free and Open Source Software  (FOSS) označava softver sa veoma liberalnim licencama koje, putem slobodne dostupnosti izvornog koda,  korisnicima daju pravo da slobodno koriste, kopiraju, proučavaju, menjaju i poboljšavaju njegov dizajn. Najpoznatiji predstavnici ovog tipa softvera su operativni sistem Linux, web server Apache, paket za kancelarijsko poslovanje OpenOffice, grafički programi GIMP i Inkscape, Internet pretraživač Mozilla Firefox i klijent za elektronsku poštu Thunderbird, program za 3D animaciju Blender i niz drugih programa.

Veliki broj zemalja u Evropi i širom sveta je već odavno u većoj ili manjoj meri počeo da koristi FOSS u obrazovnim institucijama raznih nivoa, državnim institucijama i privatnim firmama.  FOSS se svojim kvalitetom i upotrebljivošću nametnuo kao alternativa komercijalnom softveru.

Na skupu su predstavljene mogućnosti primene tzv. slobodnog softvera otvorenog koda (Free and Open Source Software – FOSS) u poslovnom okruženju malih, srednjih preduzeća i preduzetnika. Učesnici skupa su imali priliku da se upoznaju sa najpopularnijim programima ove kategorije. Na kraju skupa je usledila diskusija  gde su učesnici dali pozitivne ocene za organizaciju skupa i  izneli svoja iskustva u primeni Free and Open Source Software.

Categories
Software

Open Source kao alternativa komercijalnom softveru – poslovno-stručni skup

Privredna komora Beograda i Udruženje poslodavaca Srbije “Poslodavac” u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i organizacijom OpenOffice.org, organizuju poslovno-stručni skup u utorak, 31. maja 2011. godine, sa početkom u 13:00 časova, Kneza Miloša br. 12 (sala na VI spratu), na temu: ”OPEN SOURCE KAO ALTERNATIVA KOMERCIJALNOM SOFTVERU – Kako da MSPP sektor na legalan način smanji troškove poslovanja’‘.

Rok za prijavu je ponedeljak, 30.05.2011. godine. Kontakt osoba: Sandra Milenković, tel: 011/ 2641 355, lokal 105, e mail adresa: [email protected] Prijava učešća je bez kotizacije. Iz jedne firme može biti prijavljeno više zaposlenih.

Categories
IT

Dvodnevni Scrum trening

Agilne tehnike predstavljaju vruću temu u oblasti upravljanja projekatima. Sve veći broj profesionalaca u svetu počinje da prihvata agilne metode kao put za uspešnije vođenje projekata. Mnoge organizacije vide agilne tehnike kao alat za skraćenje roka završetka projekata uz obezbeđivanje očekivanog kvaliteta krajnjeg proizvoda.

Od svih agilnih metoda upravljanja projektima, Scrum predstavlja najpopularniju i najprihvaćeniju metodologiju. Kako bi svojim članovima omogućila uvid u najnovije svetske trendove, a time doprinela konkuretnosti domaćih firmi na svetskom tržištu, Privredna komora Beograda organizuje dvodnevni Scrum master trening 09. i 10. 06. 2011. godine u Privrednoj komori Beograda (sala III) 9-17h.

Kome je namenjen trening?

Ako ste menadžer, programer, tester, analitičar, product/program manager ili bilo ko zainteresovan za rad u ili sa Scrum timom, onda je ovaj trening za vas. Kroz praktične tehnike rada, sa vežbama i diskusijama u malim grupama, steći ćete praktično znanje i usojićete veštine za korišćenje Scrum metodologije uspešnog vođenja projekata.

Kotizacija?

Privredna komora Beograda organizuje ovaj trening po atraktivnoj ceni od 35.000 din + PDV. Članovi Privredne komore Beograda mogu pohađati trening po beneficiranoj ceni od 30.000 din + PDV.

Za dva i više prijavljenih polaznika iz iste firme, odobravamo popust od 10% na ukupan iznos kotizacije.

Za prijave do 01.06.2011. g odobravamo dodatni popust od 10%.

Kako se prijaviti?

Kontakt osobe: Matić Aleksandar, tel. 3625-143, e-mail [email protected] ili Katarina Tinterović, tel. 2642-966, e-mail [email protected]

O predavaču

Bojan Jovičić je do sada bio Scrum trener za preko 120 ljudi u Srbiji. Na velikom CSM događaju u Srbiji je bio ko-trener zajedno sa James Coplienom.
Kao osoba koja ima veze i sa akademijom i veliko praktično iskustvo, Bojanov pristup razvoju softvera je izuzetno kvalitetan, i svoja znanja rado deli sa drugima. Bojan ima iskustvo iz prve ruke sa treningom i coachingom za poslovanje u realnom svetu, a ne samo teorijski. Njegov stil treninga uključuje praktična iskustva za učesnike. Soft skills koje je stekao kroz trening devetomesečni trening unutar kompanije veoma lepo kombinuje sa odličnim veštinama prezentacije, i to njegovim trenizima daje dodatan kvalitet i omogućava mu asertivni pristup svakom izazovu pri rešavanju svakog izazova koji učesnici treninga imaju.