Tag Archives: PROFID

Potpisan sporazum o finansiranju projekta RGZ-a iz PROFID sredstava

U Vladi Republike Srbije potpisan je sporazum o finansiranju projekta „Usklađivanje sa EU zakonodavstvom u oblasti Infrastrukture geoprostornih podataka kroz definisanje Tehničke specifikacije za izradu novog Nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE zahtevima”. Sporazum su potpisali državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Gordana Stamenić, viši savetnik SIPU International AB Bjorn Bengtson i direktor Republičkog
Read the full article…