Tag Archives: Project Management Championship

Studentsko takmičenje Project Management Championship

Svetska organizacija za upravljanje projektima – IPMA organizuje projekat pod nazivom “Project Management Championship“, koji će se u Srbiji realizovati prvi put u martu 2015. godine na Fakultetu organizacionih nauka. Project Management Championship je prvo studentsko nacionalno takmičenje u upravljanju projektima i bazira se na kompetencijama u upravljanju projektima. Sastoji se od dva odvojena dela:
Read the full article…