Tag Archives: propisi

Službeni glasnik konačno omogućio besplatni pristup propisima

U skladu sa odredbama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata („Službeni glasnik RS“, broj 45/2013), 1. januara 2014. godine uspostavljen je Pravno-informacioni sistem Republike Srbije, na veb adresi www.pravno-informacioni-sistem.rs. Svim korisnicima interneta je omogućen besplatan pristup bazi koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom
Read the full article…