Tag Archives: radio-frekvencijski opseg

Javni poziv licima zainteresovnim za korišćenje radio-frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz

Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge – širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN) u frekevencijskim opsezima 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz koji je stupio na snagu 08.02.2014.godine, Republička agencija za elektronske komunikacije upućuje Javni poziv   za prijavu lica koja nameravaju da
Read the full article…