Tag Archives: repetitori

RATEL registrovao neovlašćeno postavljene repetitor/pojačavače signala mobilne telefonije

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je u etru registrovala određen broj smetnji koje stvaraju repetitori, odnosno dvosmerni pojačavači koji se koriste za poboljšanje pokrivanja prostora signalom iz mreža mobilne telefonije, prenosi AndroidRevija.com. Smetnje pri radu najčešće nastaju zbog lošeg kvaliteta ovih uređaja ili usled nestručne instalacije.   RATEL naglašava da ovu
Read the full article…