Tag Archives: RINEX_Tools

RINEX_Tools aplikacija Republičkog geodetskog zavoda Kontrolnog centra AGROS

U skladu sa unapređenjem odnosa sa korisnicima usluga kontrolnog centra AGROS Republičkog geodetskog zavoda, razvijena je Klijentska aplikacija RINEX_Tools, koja je prvenstveno napravljena za kontrolu rada rovera od strane korisnika usluga kontrolnog centra AGROS. Ova aplikacija omogućava analizu prosleđenih NMEA rečenica od strane prijemnika na terenu, kao i grafičke izveštaje prikupljenih RINEX fajlova. Na ovaj
Read the full article…