Tag Archives: RRI Tools

Evropski projekat “RRI Tools”

Evropski projekat “RRI Tools” pokrenut je s idejom da osnaži sve učesnike kako bi dali svoj doprinos Odgovornom istraživanju i inovacijama (Responsinle Research and Innovation – RRI) u skladu sa stvarnim potrebama društva. Prema rezultatima sa 27 radionica održanih u 24 evropske zemlje, koje su okupile 411 učesnika iz redova donosioca odluka, naučnika, predstavnika privrede
Read the full article…