Tag Archives: RTEM

RRA PROMENILA NAZIV U RTEM

Republička radiodifuzna agencija (RRA) promenila je, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, naziv u Regulatorno telo za elektronske medije. Kako je navedeno, Regulatorno telo za elektronske medije je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja obavlja javna ovlašćenja, izmedju ostalog, i u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga
Read the full article…