Tag Archives: Sberbank

Hal E-Bank u ponudi Sberbank BH

Sberbank BH je u ponudu za pravna lica uvrstila Hal E-Bank, uslugu elektronskog bankarstva, koja korisniku omogućava da jednim programom i jednim identifikacijskim sredstvom radi sa svojim računima u svim bankama koje su u sistemu Hal E-Bank. Ova usluga je zasnovana na Hal E-Bank aplikaciji, koja korisnicima omogućava: domaća i ino plaćanja, prenose i konverzije
Read the full article…