Tag Archives: Self-Adaptive Process Monitoring System

FTN rešenje za nadzor sistema i ranu detekciju kvarova najbolje na takmičenju National Instruments

Na takmičenju za najbolje tehničko rešenje, koje organizuje kompanija National Instruments, u 2013. godini u regionu jugoistočna Evropa pobedilo je rešenje za nadzor sistema i ranu detekciju kvarova pod nazivom Self-Adaptive Process Monitoring System (SAMS), koje je projektovao, razvio i implementirao tim sa Odseka za automatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Read the full article…