Tag Archives: Socijalni karton

S&T Serbia završila IS projekat socijalnog staranja „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja“ u Crnoj Gori

S&T Serbia uspešno je završila projekat implementacije Informacionog sistema socijalnog staranja (SWIS). Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja (SWIS)“ predstavlja okosnicu procesa reforme socijalnog staranja u Crnoj Gori, i tu reformu sprovodi putem razvoja efikasnijeg, delotvornijeg i pravednijeg sistema socijalne zaštite kao i kvalitetnih usluga za siromašne i ugrožene. Odluka za realizacijom ovakvog
Read the full article…