Tag Archives: SQL Server 2005

Još godinu dana podrške za SQL Server 2005

Za godinu dana, 12. aprila 2016., Majkrosoft će okončati podršku za sva izdanja SQL Server 2005, u okviru uobičajenog životnog ciklusa podrške za proizvode. Stoga, Majkrosoft je blagovremeno uputio korisnike da razmotre svoje poslovanje u ovom segmentu i na vreme započnu prelazak na savremenije platforme za baze podataka.   Kako bi poslovnim korisnicima pomogao u
Read the full article…