Tag Archives: SSLv3

Otkrivena sigurnosni propust u SSLv3 protokolu

Iako je SSL protokol verzije 3 već zastareo, još uvek ga koriste neki programi u slučaju da ne postoji bolja opcija šifriranja podataka. Googleovi sigurnosni stručnjaci Bodo Moller, Thau Doung i Krzysztof Kotowicz otkrili su ranjivost naziva “POODLE” (eng. Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption) koja napadaču omogućuje čitanje podataka šifriranih ovom verzijom SSL protokola
Read the full article…